Show simple item record

dc.contributor.authorTrần, Thị Thúy Hà
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1013-4238
dc.identifier.urihttps://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/7146
dc.description.abstractAn ninh về môi trường là một bộ phận cấu thành của an ninh quốc gia. An ninh về môi trường có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển bền vững. Môi trường ở nước ta đang bị đe dọa nghiêm trọng, điều đó có thể làm suy yếu nền kinh tế, gia tăng đói nghèo, bất ổn chính trị, thậm chí trở thành ngòi nổ cho các cuộc xung đột và chiến tranh. Để bảo đảm an ninh về môi trường, Việt Nam cần phải đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục cho tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể quần chúng, tổ chức kinh tế và đội ngũ cán bộ, đảng viên về an ninh môi trường và trách nhiệm bảo đảm an ninh môi trường; đẩy mạnh giáo dục về môi trường cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở; giữ nghiêm kỷ cương và phép nước về môi trường.
dc.formatTr. 95-100
dc.language.isovi
dc.source.uriTạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. Số 6
dc.subjectMôi trường
dc.subjectAn ninh
dc.subjectViệt Nam
dc.titleAn ninh về môi trường ở Việt Nam hiện nay
dc.typeTạp chí


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record