Show simple item record

dc.contributor.authorLê, Thị Ngọc Hoa
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1013-4238
dc.identifier.urihttps://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/7135
dc.description.abstractHồ Chí Minh luôn luôn đề cao vai trò của các nhà giáo đối với xã hội. Theo Hồ Chí Minh, đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quyết định tới sự nghiệp giáo dục bởi họ là những người có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ những phẩm chất cao quý và năng lực sáng tạo phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội. Vì vậy, đội ngũ nhà giáo cần không ngừng trau dồi về tài năng và phẩm chất đạo đức. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nhà giáo có nội dung sâu sắc và cần tiếp tục được làm sáng tỏ hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.
dc.formatTr. 78-83
dc.language.isovi
dc.source.uriTạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam. Số 1
dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minh
dc.subjectĐạo đức nhà giáo
dc.subjectGiáo dục
dc.titleTư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm đạo đức của nhà giáo
dc.typeTạp chí


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record