Recent Submissions

 • Hack não chữ Hán 2 

  Trương Gia, Quyền; Mai Thu, Hoài; Huỳnh Thị Chiêu, Uyên; Trương Mỹ, Vân; Nguyễn Thị Hoàng, Oanh (NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2021)
  Phần hai: Giả tích nguồn gốc của từng chữ, ý nghĩa của từng chữ, cách viết, cách đọc, cách nhớ, cách dịch, cấu tạo của chữ, chữ này có thể ghép với chữ nào để tạo ra từ, làm tăng vốn từ vựng cho người học một cách nhanh ...
 • Hack não chữ Hán 1 

  Trương Gia, Quyền; Tô Phương, Cường; Kiều Thị Vân, Anh; Trương Mỹ, Vân; Huỳnh Thị Chiêu, Uyên (NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2020)
  Bộ sách có 2 quyển (quyển bài học, quyển bài tập) gồm những phần sau: Phần một: Sơ lược về kiến thức chữ Hán, giúp người học hiểu rõ nguồn gốc chữ Hán từ đâu mà có? Bằng cách nào để tạo ra chữ? Cấu tạo chữ; quy tắc viết ...
 • Luyện dịch báo chí Anh - Việt 

  Vũ, Tuấn Tú (biên soạn) (Thông tấn, 2002)
  "Tập hợp những bài báo, đoạn trích đa dạng, không những có giá trị luyện ngữ mà còn cung cấp cho bạn đọc nhiều kiến thức văn hóa, xã hội bổ ích. Đây là tài liệu tham khảo hữu dụng giúp các bạn cập nhật và nâng cao kỹ năng ...
 • Hướng dẫn biên soạn và dịch thuật 100 mẫu hợp đồng kinh tế Việt - Anh 

  Đức Tín (Nxb. Dân trí, 2018)
  Gồm nhiều mẫu hợp đồng được trình bày theo hình thức song ngữ Việt - Anh. Đó là các mẫu hợp đồng thông dụng thường gặp trong đời sống hàng ngày, từ hợp đồng mướn nhà, hợp đồng giao dịch đất đai - bất động sản cho đến hợp ...
 • Dùng từ viết câu và soạn thảo văn bản 

  Nguyễn, Thị Ly Kha (Giáo dục Việt Nam, 2014)
  Hệ thống hoá các quy tắc chính tả. Trình bày một số cách chữa các loại lỗi chính tả, các yêu cầu sử dụng từ ngữ và cách thức lựa chọn, sử dụng các lớp từ ngữ tiếng Việt, biện pháp sửa chữa các loại lỗi dùng từ... đồng thời ...

View more