Recent Submissions

 • Giáo trình ngân hàng thương mại 

  PGS.TS Phan Thị, Thu Hà (NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, 2014)
 • Chiến tranh tiền tệ: Sự thống trị của Quyền lực tài chính 

  Song, Hongbing (NXB Lao động, 2022)
  Trong ấn bản lần thứ nhất của cuốn sách này, tác giả đưa ra ba dự đoán quan trọng. Thứ nhất, kinh tế Âu Mỹ sẽ rơi vào tình cảnh tiêu điều trường kỳ (chí ít là 10 năm), cho dù có nới lỏng chính sách về tiền tệ, hay kích ...
 • Trí tuệ Tài chính 

  Karen, Barman; Joe, Knight; John, Case (NXB Lao động xã hội, 2014)
  Trí tuệ tài chính gồm 5 phần giúp bạn đọc có được: Thông hiểu kiến thức cơ bản về tài chính: Bất kỳ ngành nghề nào, không riêng gì lĩnh vực tài chính đều yêu cầu những kiến thức cơ bản, chúng là nền tảng để giúp bạn ...
 • Bài tập và bài giải kế toán thương mại, dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu 

  Phan, Đức Dũng (Thống kê, 2009)
  Trình bày những kiến thức chuyên ngành kế toán và các bài tập ứng dụng: kế toán vốn bằng tiền, các khoản thu, các khoản ứng trước; kế toán hàng tồn kho, tài sản cố định, chênh lệch tỷ giá, các khoản phải trả, kế toán toán ...
 • Bài tập kiểm toán 

  Trần, Thị Giang Tân (Chủ biên) (Lao động - Xã hội, 2010)
  Giới thiệu các kiến thức mang tính nguyên lý của hoạt động kiểm toán, với trọng tâm là kiểm toán độc lập. Trình bày về kiểm toán các khoản mục trên báo cáo tài chính và các hoạt động kiểm toán chuyên biệt.

View more