Recent Submissions

 • Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 

  Nguyễn, Văn Cừ (Nhà xuất bản Công An Nhân Dân, 2017)
 • Giáo trình luật thương mại quốc tế = Textbook on international trade and business law 

  Subedi, Surya P. (editor) (Thanh niên, 2017)
  Giáo trình là cẩm nang tốt về những tình huống mà luật gia Việt Nam có thể gặp phải: một thế giới với các quy tắc được hài hoà hoá, cách giải thích thuật ngữ giống nhau nhưng cách tiếp cận lại khác nhau trong từng trường ...
 • Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 1 

  Nguyễn, Ngọc Điện (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, [K.xđ.])
  Trình bày khái niệm và các nguyên tắc chung của pháp luật dân sự. Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam. Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch, đại diện, thời hạn và thời hiệu, tài sản
 • Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam 

  Phạm, Hồng Thái (chủ biên); Bùi, Tiến Đạt (chủ biên) (Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019)
  Trình bày những kiến thức cơ bản, toàn diện, đầy đủ về pháp luật tố tụng hành chính Việt Nam; các nguyên tắc của Luật Tố tụng hành chính Việt Nam; thẩm quyền xét xử hành chính của Toà án nhân dân; cơ quan và người tiến ...
 • Giáo trình luật hành chính Việt Nam 

  Trần, Minh Hương (chủ biên) (Công an nhân dân, 2020)
  Tìm hiểu về luật hành chính và quản lí nhà nước; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; hình thức và phương pháp quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; ...

View more