Recent Submissions

  • Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ 

    Mạc, Lão (NXB Thanh Niên, 2015)
    Kinh Nghiệm Thành Công Của Ông Chủ Nhỏ là một cuốn sách có nội dung khác biệt với những cuốn sách kinh doanh thông thường khác, có thể sẽ giúp ích được cho những bạn trẻ đã và đang dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh. Trong ...
  • Bán hàng thông minh qua Điện thoại & Internet 

    Feigon, Josian Chiriqui (NXB Lao động, 2017)
    Bán Hàng Thông Minh Qua Điện Thoại Và Internet. Bạn là một nhân viên bán hàng từ xa chuyên nghiệp: là người tiên phong trong trận chiến của doanh nghiệp nhằm giành ưu thế trên thị trường, là người cưỡi đầu ngọn sóng biến ...