Now showing items 1-1 of 1

    • Luyện dịch báo chí Anh - Việt 

      Vũ, Tuấn Tú (biên soạn) (Thông tấn, 2002)
      "Tập hợp những bài báo, đoạn trích đa dạng, không những có giá trị luyện ngữ mà còn cung cấp cho bạn đọc nhiều kiến thức văn hóa, xã hội bổ ích. Đây là tài liệu tham khảo hữu dụng giúp các bạn cập nhật và nâng cao kỹ năng ...