Now showing items 1-1 of 1

    • Kiểm soát thời gian chu toàn mọi việc 

      Mackenzie, Alec; Nickerson, Pat (Lao động - Xã hội; Công ty Sách Alpha, [2012])
      Với các chiến thuật thông minh, những kinh nghiệm được rút ra từ các bài phỏng vấn chuyên sâu cùng nhiều công cụ quản lý thời gian hiệu quả được sắp xếp hợp lý và logic, cuốn sách sẽ giúp người đọc: Tránh những cách “tiết ...