Now showing items 1-1 of 1

    • Kinh doanh quốc tế hiện đại 

      Hill, Charles W. L. (Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2016)
      Giới thiệu tổng quan kiến thức và các kĩ năng cần thiết về đặc điểm, diễn biến của môi trường kinh doanh toàn cầu; các phương thức quản trị hiệu quả, có kèm các tình huống nghiên cứu điển hình giúp người đọc thấu hiểu lí ...