Now showing items 1-1 of 1

    • Các kỹ năng marketing hiệu quả 

      [Harvard Business School Press] (Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, [2006])
      Trình bày lí thuyết cơ bản về marketing từ những khái niệm cơ bản đến những vấn đề thách thức theo xu hướng của thời đại như: Chiến lược marketing; lập kế hoạch marketing; nghiên cứu thị trường; phân tích đối thủ cạnh ...